Posts tagged ‘ Raj Kapoor ’

Pyar Hua Ikrar Hua Hai

Pyar Hua Ikrar Hua Hai song from Raj Kapoor’s Shree 420. Pyar Hua Ikrar Hua Hai full lyrics and video.